Søk
Close this search box.

Kulturopplevelser og reiselivet

Hvordan kan reiselivet dra nytte av all kulturen som skapes og som allerede finnes, uten at det kunstneriske innholdet må tilpasse seg markedet? Elden på Røros og Peer Gynt på Gålå er begge gode eksempler på hvordan opplevelsen i seg selv blir destinasjonen, men også mange festivaler er gode eksempler på hva opplevelsene kan bære med seg av merverdi både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Mennesker er, heldigvis, født nysgjerrige og for mange er ulike kulturuttrykk en viktig del av ferieopplevelsen. Hvordan kan reiselivet bruke kulturen mer aktivt i sitt arbeide? Hvordan står det til med kunstnerisk frie valg i det kulturen blir en salgsvare? Hva kan musikere og andre kunstnere selv gjøre for å bli med på dansen uten å kompromisse for egne kunstneriske valg?

Moderator: Kurt Ole Linn, seksjonssjef kunst og kultur Innlandet fylkeskommune
Linda Merethe Ramberg, styreleder Elden
Ole Jakob Grauphaugen, Rondaståk
Eli Kristin Hansveen, Operafest Røykenvik
Arne-Jørgen Skurdal, reiselivssjef Visit Øst-Norge

På scenen

Delingslenke

Powered by Modern Events Calendar

Legg inn en kommentar